Arduino tabanlı Dijital Saat ve Alarm

Arduino ile yapabileceğiniz bir saat kodu.

Denememiştir.

Deneyenler sonuçlarını yorumlarda belirtebilir.

#include <Wire.h>
#include<EEPROM.h>
#include <RTClib.h>
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(3, 2, 4, 5, 6, 7); 
RTC_DS1307 RTC;
int temp,inc,hours1,minut,add=11;

int next=10;  
int INC=11;
int set_mad=12;

#define buzzer 13

int HOUR,MINUT,SECOND;

 
void setup()
{
 Wire.begin();
 RTC.begin();
 lcd.begin(16,2);
 pinMode(INC, INPUT);
 pinMode(next, INPUT);
 pinMode(set_mad, INPUT);
 pinMode(buzzer, OUTPUT);
 digitalWrite(next, HIGH);
 digitalWrite(set_mad, HIGH);
 digitalWrite(INC, HIGH);
 
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Real Time Clock");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Circuit Digest ");
  delay(2000);
  
 if(!RTC.isrunning())
 {
 RTC.adjust(DateTime(__DATE__,__TIME__));
 }
}
 
void loop()
{
  int temp=0,val=1,temp4;
  DateTime now = RTC.now();
  if(digitalRead(set_mad) == 0)   //set Alarm time
  { 
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print(" Set Alarm ");
  delay(2000);
  defualt();
  time();
  delay(1000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" Alarm time ");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(" has been set ");
  delay(2000);
 }
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Time:");
 lcd.setCursor(6,0);
 lcd.print(HOUR=now.hour(),DEC); 
 lcd.print(":");
 lcd.print(MINUT=now.minute(),DEC);
 lcd.print(":");
 lcd.print(SECOND=now.second(),DEC);
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("Date: ");
 lcd.print(now.day(),DEC);
 lcd.print("/");
 lcd.print(now.month(),DEC);
 lcd.print("/");
 lcd.print(now.year(),DEC);
 match();
 delay(200);
}

void defualt()
{
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print(HOUR);
 lcd.print(":");
 lcd.print(MINUT);
 lcd.print(":");
 lcd.print(SECOND);
}

/*Function to set alarm time and feed time into Internal eeprom*/

void time()               
{
 int temp=1,minuts=0,hours=0,seconds=0;
  while(temp==1)
  {
   if(digitalRead(INC)==0)
   {
   HOUR++;
   if(HOUR==24)
   {
    HOUR=0;
   }
   while(digitalRead(INC)==0);
   }
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Set Alarm Time ");
  //lcd.print(x); 
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(HOUR);
  lcd.print(":");
  lcd.print(MINUT);
  lcd.print(":");
  lcd.print(SECOND);
  delay(100);
  if(digitalRead(next)==0)
  {
   hours1=HOUR;
   EEPROM.write(add++,hours1);
   temp=2;
   while(digitalRead(next)==0);
  }
  }
  
  while(temp==2)
  {
   if(digitalRead(INC)==0)
   {
   MINUT++;
   if(MINUT==60)
   {MINUT=0;}
   while(digitalRead(INC)==0);
   }
   // lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(HOUR);
  lcd.print(":");
  lcd.print(MINUT);
  lcd.print(":");
  lcd.print(SECOND);
  delay(100);
   if(digitalRead(next)==0)
   {
    minut=MINUT;
    EEPROM.write(add++, minut);
    temp=0;
    while(digitalRead(next)==0);
   }
  }
  delay(1000);
}

/* Function to chack medication time */

void match()
{
 int tem[17];
 for(int i=11;i<17;i++)
 {
  tem[i]=EEPROM.read(i);
 }
 if(HOUR == tem[11] && MINUT == tem[12]) 
 {
  beep();
  beep();
  beep();
  beep();
  lcd.clear();
  lcd.print("Wake Up........");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Wake Up.......");
  beep();
  beep();
  beep();
  beep();
 }

/* function to buzzer indication */

void beep()
{
  digitalWrite(buzzer,HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(buzzer, LOW);
  delay(500);
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.